Eğitim danışmanının en önemli özelliklerinden biri “empati” olmalıdır. Danışmanın, danışan bireyin yerine kendini koyması onun bakış açısıyla bakması, danışanın duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi gerekir. Çünkü danışan bireyin “anlaşılmaya, düşüncelerinin değerli olduğunu hissetmeye ve ne istediğinin bilinmesine ya da bilinmemesine” ihtiyacı vardır.

Eğitim danışmanı, danışanıyla empati kurar.

Eğitim danışmanı, danışanın kendini tanıması ve keşfetmesine yardımcı olur.

Eğitim danışmanı, danışanın hedef belirlemesine ve hedeflerinin gerçekleştirmesine yönelik çalışmaları takip eder.

Eğitim Danışmanı, danışına içsel motivasyonunu sağlamasına yönelik çalışmalar yapar.

Eğitim danışmanı, danışanın yaşama dönük dirençlerini belirlemesine yardımcı olur. Bu dirençlerin çözülmesine “yaşama bağlı, kendisiyle barışık olmasına” yardımcı olur.

Tüm bunları yapmaya çalışırken “Eğitim Danışmanı”nın elinde bir sihirli değnek olduğu düşünülmemelidir. Eğitim danışmanlığında özne, danışandır. Etkin olan ve hedeflerine ulaşacak kişi bireyin kendisidir. Eğitim danışmanı, bireyi bir üst hedefe ulaştırması gereken bir yardımcıdır.

Tıpkı futbolcuları maç öncesinde çalıştıran antrenörlerin, maç boyunca futbolcuları izleyip gelişmeleri, eksiklikleri not edip maç sonrasında buna yönelik çalışmalar yaptırması gibidir.