Ebeveynlerin çoğu, öğle uykusunun özellikle de çocukların ruh hali, enerji seviyesi ve okul performansı açısından ne kadar faydalı olduğu konusunda hemfikir. Pennsylvania Üniversitesi ve California Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, ebeveynlerin bu düşüncesini destekliyor. Yaşları 10 ila 12 arasında değişen dördüncü, beşinci ve altıncı…