Günümüzde  bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım ve üretiminin artmaya başlamasıyla bu teknolojilerin eğitim alanları üzerindeki etkisi de değişmektedir. Bu yeni teknolojiye uyum sağlamak ve eğitime uyarlamak bu yüzyılda zorunluluk haline gelmektedir.  Günümüzün çocukları için bilgi ilgi çekici olmalıdır. Özellikle bilginin teknolojiyle birlikte hızlı aktığı bu…